3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om Bra­sov se­ne­st vandt over Vi­torul, be­tød re­sul­ta­ter­ne an­dre ste­der re­elt set, at hol­det ryk­ke­de ud. Man skal vin­de den­ne kamp med mini­mum seks mål for at ha­ve en re­a­li­stisk chan­ce for at ry­ge over stre­gen, og så er det næp­pe nok al­li­ge­vel, idet Con­cor­dia ( som er det tred­je hold i bund­kam­pen) i sid­ste run­de mø­der et hold uden no­get at spil­le for. I for­vej­en har hol­det væ­ret dår­ligt hjem­me med ét po­int i de se­ne­ste fem kam­pe, så Gaz Me­tan skal ha­ve en god chan­ce for at vin­de – og mod­sat Bra­sov kan hol­det selv af­gø­re sin for­bli­ven i ræk­ken.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.