Fi­fa

BT - - NYHEDER -

Ved det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund Fi­fas kon­gres i Zürich er med­lem­mer på ame­ri­kan­ske myn­dig­he­ders for­an­led­ning ble­vet ar­re­ste­ret for kor­rup­tion. Fi­fa er en pil­rå­d­den or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.