Det vel­kom­ne valg

BT - - DEBAT -

Ik­ke på no­get tids­punkt har må­lin­ger­ne vist, at Thor­ning vil­le kun­ne gen­væl­ges, og der skal hi­ves et hi­sto­risk co­me­ba­ck frem fra en stats­mi­ni­ster der i den grad har kun­net se ind i – og sta­dig ser ind i – må­lin­ger, som vi­ser, at væl­ger­ne ik­ke øn­sker at for­læn­ge hen­des op­hold i stats­mi­ni­ste­ri­et. Val­get er og­så der­for yderst vel­kom­ment.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.