’ Yes, jeg er klar’

Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen ( EL) blev red­det på mål­stre­gen, da Hel­le Thor­ning ud­skrev valg

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VALG­KAMP 2015

Da Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen ( EL) gik i seng tirs­dag aft en, tro­e­de hun på valg­ud­skri­vel­se ons­dag. Hun lag­de et bil­le­de af si­ne kryd­se­de fi ngre med rød­la­ke­re­de neg­le på Fa­ce­book. Da hun våg­ne­de , var ly­kønsk­nin­ger­ne be­gyndt at væl­te ind.

» Det er jeg selv­føl­ge­lig me­get glad og yd­myg over­for. Jeg er slet ik­ke fær­dig med at kæm­pe he­r­in­de på Chri­sti­ans­borg, « si­ger Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen.

Hun stod til at ry­ge ud af Fol­ke­tin­get ved næ­ste valg, for­di En­heds­li­stens ro­ta­tions­prin­cip kun gi­ver mu­lig­hed for at sid­de to pe­ri­o­der i Fol­ke­tin­get. Om 11 da­ge vil­le det ha­ve væ­ret for sent, for så hav­de En­heds­li­sten valgt nye fol­ke­tings­kan­di­da­ter på sit års­mø­de.

Par­ti­fæl­ler­ne klap­pe­de og jub­le­de da og­så, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­skrev val­get i går kl. 11. Let­te de over, at Jo­han­ne får mu­lig­hed for at ta­ge end­nu en pe­ri­o­de på Chri­sti­ans­borg .

Per­nil­le Skip­per ( EL), der selv stod til at ta­ge over som ord­fø­rer eft er Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen, for­tæl­ler, at par­ti­et hav­de kal­ku­le­ret med, at Jo­han­ne kun­ne ta­ge en pe­ri­o­de me­re, for­di ’ hun er så knald- ham­ren­de dyg­tig

TORS­DAG 28. MAJ 2015

En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen er pa­rat til fi­re år me­re i Fol­ke­tin­get, hvis væl­ger­ne vil ha­ve hen­de.

Fo­to: Thomas Lek­felt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.