Be­skæf­ti­gel­se

BT - - NYHEDER - Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Beg­ge par­ti­er

vil gø­re det me­re at­trak­tivt at ar­bej­de. S går til valg på blandt an­det be­skæf­ti­gel­ses­re­for­mens re­sul­ta­ter, hvor 9 ud af 10 dan­ske­re får en ge­vinst på me­re end 2.000 kr. må­ned­ligt ef­ter skat ved at ar­bej­de.

vil sæn­ke skat­ten på de la­ve­ste ind­kom­ster og ind­fø­re et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’, hvis ind­hold dog fort­sat er ukendt.

Ven­stre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.