HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

BT - - NYHEDER -

Thor­ning er i of­fen­si­ven og tændt. Hun vi­ser ty­de­ligt, at hun kæm­per for at vin­de. Der er dog lidt for man­ge sæt­nin­ger, der en­der på ’ MIG som stats­mi­ni­ster’ el­ler ’ MIN re­ge­ring’. Hun har et stærkt hold bag sig. Det skal hun hu­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.