ANDERS SAMUELSEN Li­be­ral Al­li­an­ce

BT - - NYHEDER -

Samuelsen er co­a­chen, der rå­ber ’ kom nu, vi kan godt’, mens al­le lø­ber i en an­den ret­ning, og det gi­ver op­ti­mis­men et strejf af ko­mik. Han går ind for mi­nus­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor, men bør ind­fø­re mi­nus­vækst i ord­mæng­den, så vil­le hans po­in­ter gå re­ne­re igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.