KRI­STI­AN THU­LE­SEN DA­HL Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER -

En lidt ru­ti­ne­præ­get præ­sta­tion fra val­gets stær­ke­ste par­ti­le­der. Han har så og­så råd til det, men kun­ne – hvis han vil­le – læg­ge sit pu­bli­kum ned. Thu­le­sen Da­hl er klart bed­re i de­bat­ter end det, han vi­ste i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.