Bo­se So­undLink Co­lour Pris: 1.199 kr.

BT - - FORBRUG -

Mu­sik i man­ge far­ver

Med en stør­rel­se som et halvt A4- ark er Bo­se So­undLink Co­lour blandt te­stens mind­ste, og den er let at ta­ge med rundt. Det er en trå­d­løs Blu­et­oo­th- højt­ta­ler, men den kan og­så til­slut­tes med ka­bel. En stem­me gu­i­der un­der op­sæt­nin­gen, og den kan end­da for­tæl­le, hvil­ken smartp­ho­ne der er til­slut­tet. Ret fedt! Højt­ta­le­ren er utvivl­s­omt tænkt som et kva­li­tets­mæs­sigt al­ter­na­tiv til de man­ge, bil­li­ge mi­ni­højt­ta­le­re, der er på mar­ke­det, og den spil­ler da og­så langt me­re ho­mo­gent og læk­kert end de fle­ste mi­ni­højt­ta­le­re. Der er over­ra­sken­de me­get saft og kraft i ly­den. Men det kom­pak­te for­mat sæt­ter græn­ser for vel­ly­den, og den 200 kro­ner bil­li­ge­re Ar­gon spil­ler langt bed­re og kraf­ti­ge­re end So­undLink Co­lour. Men en raf, lil­le sag, det er den.

KVA­LI­TET­SIND­TRYK ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.