Øs uden

BT - - FORBRUG -

TORS­DAG 28. MAJ 2015 Det er den be­stemt her, for ly­den har en varm klang, som klæ­der man­ge mu­sik­gen­rer. Der er fint med bas fra de to ba­sen­he­der, der spil­ler i hver si­de af tøn­den. Alt i alt en god lydop­le­vel­se, så læn­ge du ik­ke skal spil­le me­get højt. At JBL så og­så kan fås i fi­re for­skel­li­ge far­ver, kan op­la­de din smartp­ho­ne og i øv­rigt spil­le om­kring 12 ti­mer på bat­te­ri­et, er kun bonusting. Her er det den sto­re lyd fra den lil­le en­hed, der im­po­ne­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.