Denon Enaya Pris: 1.499 kr.

BT - - FORBRUG -

’ Køk­ken­ra­dio’ med vel­lyd

Denon har i år­ti­er be­gå­et hi- fi i den mid­del­tun­ge en­de, og der­for er det ek­stra in­ter­es­sant, at de­res bud på en trå­d­løs højt­ta­ler med bat­te­ri lig­ner et køk­ken­red­skab. Den hår­de, hvi­de pla­stik er i den tyn­de en­de, og der er en lil­le klap bag­på, så højt­ta­le­ren kan stå. Fron­ten kan skif­tes ud til an­dre far­ver, som med­føl­ger. Ta­ger du fron­ten af, vil du op­da­ge en bas i mid­ten og to min­dre højt­ta­le­re, en i hver si­de. Sim­pelt, så­dan som en lyd­purist gør. Når først ly­den kom­mer på, op-

da­ger du, at der ik­ke er ta­le om en tar­ve­lig bil­lig­højt­ta­ler, men tvær­ti­mod en yderst vel­spil­len­de sag med mas­ser af bas og dy­na­mik. Den kan ik­ke spil­le for­fær­de­lig højt, men brug den tæt på, og du vil bli­ve for­kælet med en god ’ so­und’. Ly­den – uan­set om der er ta­le om rock el­ler pop – gli­der ba­re let. Diskan­ten er lidt vi­gen­de, men alt i alt en fin, lil­le højt­ta­ler, vi kom til at hol­de ret me­get af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.