B& W T7 Pris: 2499 kr.

BT - - FORBRUG -

Bri­tisk ari­sto­krat med god lyd

Står der en Bent­ley el­ler Jagu­ar i ga­ra­gen, er du al­le­re­de uden for pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de, og går du all in, bør du væl­ge den­ne bri­ti­ske ari­sto­krat, B& W T7 fra lyd­spe­ci­a­li­sten Bower & Wil­kins. Du skal væ­re lidt af en en­tu­si­ast for at be­ta­le 2.499 kro­ner for en så kom­pakt højt­ta­ler. Nu vil kva­li­tet al­tid vin­de over kvan­ti­tet i vo­res test, og T7 er da på man­ge må­der en læk­ker sag. Højt­ta­le­ren er byg­get op om en ker­ne, der in­de­hol­der højt­ta­ler og elek­tro­nik. Uden om den er der en bi­ku­be­kon­struk­tion, som skal af­sti­ve ka­bi­net­tet, og yderst en tyk gum­mi­ring – og sto­re knap­per på top­pen. De­sig­net er ret spe­ci­elt. Sam­spil­let mel­lem en­he­den i mid­ten og den be­skyt­ten­de ydre ram­me ser lidt apar­te ud. Blu­et­oo­th- en­he­den par­res med højt­ta­le­ren på få se­kun­der, og så er der hul igen­nem. Og vi me­ner hul igen­nem, for T7 spil­ler med en åben­hed og klar­hed, som le­der tan­ken hen på stør­re højt­ta­le­re. Der er de­tal­jer til over­flod, stør­rel­sen på højt­ta­le­ren ta­get i be­tragt­ning. Bas­sen er ik­ke dyb,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.