Cl­int Freya Pris: 1.200 kr.

BT - - FORBRUG -

Kan par­res som ste­reo­sæt

Cl­int er et ret nyt va­re­mær­ke. Her sat­ses på for­nuf­tig pris, pænt design og man­ge mu­lig­he­der. Den­ne mo­del, Freya, har vi te­stet i Blu­et­oo­th- ver­sio­nen, men den fås og­så i en Wi- Fi- va­ri­ant til mul­tirum. Du kan kø­be to Freya- højt­ta­le­re og par­re dem som et æg­te ste­reo­sæt. Smart! Som ka­bel­fri stand- alo­ne- højt­ta­ler spil­ler Freya blot i 6 ti­mer, før den skal la­des op, så den er mest eg­net til hjem­me­brug. Det er da og­så en ny­de­lig højt­ta­ler, som sag­tens kan ind­gå i et hjem med de­sign­møb­ler. Der par­res let via Blu­et­oo­th ( 4.0- kom­pa­ti­bel), og straks der er hul igen­nem, op­da­ger du, at ly­den er åben og klar, og at den spre­des godt. Der er ik­ke en dyb bas, og vi sav­ner lidt vo­lu­men i mel­lemto­nen, men alt i alt et lyd­bil­le­de, der er rart at le­ve med. Cl­int har alt­så si­ne mang­ler, men hvis design er vig­tigt, så tag et kig på den.

KVA­LI­TET­SIND­TRYK *****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.