GO­DE RÅD FØR DU KØ­BER

BT - - FORBRUG -

Bat­te­ri­ti­den kan væ­re vig­tig

Den trå­d­lø­se højt­ta­lers ind­byg­ge­de bat­te­ri be­ty der, at du kan ta­ge højt­ta­le­ren med overalt, men ik­ke i uen­de­lig lang tid. Bat­te­ri­ti­den er me­get for­skel­lig fra pro­dukt til pro­dukt: fra få ti­mer til over et døgn. Hvis du vil kun­ne ha­ve højt­ta­le­ren med på telt­tur el­ler festi­val langt væk fra en stik­kon­takt, er det selv­føl­ge­lig rart med lang bat­te­ri­tid. Nog­le højt­ta­le­re kan dog op­la­des via USB- ka­bel med en smartp­ho­ne, en pc el­ler en tab­let. Tjek pro­du­cen­tens op­gi­vel­se før køb – den er som re­gel no­gen­lun­de tæt på vir­ke­lig­he­dens bat­te­ri­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.