Ulyk­ke­lig mor: Min søn føl­ger Rik­kes ha­desi­de

BT - - NYHEDER -

UND­SKYLD

Hvad gør man som for­æl­der, når man op­da­ger, at ens barn er blandt følgerne på ’ rik­ke­er­fuck­ing­k­lam’ ha­desi­den på In­s­ta­gram? En mor til en søn, som var blandt følgerne, re­a­ge­re­de lyns­nart.

Det af­slø­rer mo­de­ren til 12- åri­ge Rik­ke Nielsen fra Ran­ders.

» Jeg blev rin­get op af en mor, som var me­get ulyk­ke­lig og und­skyld­te på sin søns veg­ne. Han var nem­lig ble­vet en af følgerne, for­di han var kom­met til at tryk­ke på en knap. Hans mor skynd­te sig at re­a­ge­re og for­tal­te mig, at hen­des søn var rig­tig ulyk­ke­lig og ba­re vil­le væk fra si­den som føl­ger, « for­tæl­ler Rik­ke Ni­el­sens mor Hanne Nielsen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.