’’

BT - - NYHEDER - Rik­kes mor Hanne Nielsen

Det ta­ger jeg sgu hat­ten af for, at der er én, som re­a­ge­re så hur­tigt

» Det ta­ger jeg sgu hat­ten af for, at der er én, som re­a­ge­re så hur­tigt. For det var jo dybt ulyk­ke­ligt og så for­fær­de­ligt. Og så er det, man bag­ef­ter tæn­ker, hvor man­ge af følgerne har mon gjort det?, « si­ger Hanne Nielsen.

Fa­mi­li­en har an­meldt død­strus­ler­ne til po­li­ti­et, som i skri­ven­de stund er i færd med at ef­ter­for­ske, hvem der står bag IP- adres­sen, der har op­ret­tet ha­desi­den. Død­strus­ler­ne er nem­lig en over­træ­del­se af straf­fe­lovens § 266, der kan gi­ve en straf på en bø­de og op til to års fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.