SPA­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Luft tra­fi kken til og fra Spa­ni­en er tru­et af ka­os i be­gyn­del­sen af ju­ni.

Iføl­ge Reu­ters har de span­ske fl yve­l­e­de­re med­delt, at de vil ned­læg­ge ar­bej­det i to ti­mer hver mor­gen og eft er­mid­dag på da­to­er­ne 8. 10. 12. og 14. ju­ni i util­freds­hed med le­del­sens hånd­te­ring af tid­li­ge­re ind­gå­e­de aft aler.

Strej­ker­ne fal­der præ­cist sam­men med be­gyn­del­sen på turist­høj­sæ­so­nen.

De span­ske myn­dig­he­der har ved en tid­li­ge­re lej­lig­hed truk­ket det ul­ti­ma­ti­ve kort. For fem år si­den be­or­dre­de re­ge­rin­gen mi­li­tæ­rets fl yve­l­e­de­re til at over­ta­ge kon­trol­len med fl ytra­fi kken, da en strej­ke blandt de ci­vi­le fl yve­l­e­de­re lam­me­de luft tra­fi kken.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.