USA OG ME­XI­CO

BT - - NYHEDER -

Mindst 31 men­ne­sker er om­kom­met, eft er en tor­na­do man­dag og i de eft er­føl­gen­de da­ge har ra­se­ret det nord­li­ge Me­xi­co og en ræk­ke del­sta­ter i det syd­li­ge USA. Sær­ligt i Te­xas og Okla­ho­ma er ind­byg­ger­ne hårdt ramt, hvor mindst 17 per­so­ner har mi­stet li­vet, her­i­blandt fi re per­so­ner i stor­by­en Hou­ston. Det op­ly­ser CNN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.