Pas på kød fra be­tændt tyr

BT - - NYHEDER -

DÅR­LIGT OK­SE­KØD

Har du købt ugens ok­se- el­ler svi­ne­s­teg fra en slag­ter på Ej­strup­vej 1, 7860 Spøt­trup ved Ski­ve el­ler fra Told­bo­den på Åleki­ste­vej i Ski­ve Havn?

Så skal du straks hol­de op med at tyg­ge og smi­de kø­det ud.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen ad­va­rer nem­lig al­le for­bru­ge­re med at spi­se kød, der er købt på de to adres­ser, da kø­det er ble­vet hånd­te­ret un­der yderst uhy­giej­ni­ske for­hold.

Kø­det har lig­get frit i la­den på en æl­dre lan­de­jen­dom si­de om si­de med smø­re­o­li­er, og hvor sva­ler og du­er fløj ud og ind. No­get af ok­se­kø­det stam­mer li­ge­frem fra en tyr, der er ble­vet nødslag­tet, for­di den var syg og hav­de be­tæn­del­se i he­le for­par­ti­et. Svi­ne­kø­det er solgt uden den spor­bar­hed, som er kræ­vet i for­hold til loven.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.