RUST LAN­DER PÅ DEN RØ­DE PLADS

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 28 år si­den 1987:

19- åri­ge Mat­hi­as Rust fly­ver sit lil­le Ces­sna fly 900 km fra Hels­inki gen­nem rus­sisk luftrum og lan­der på Den Rø­de Plads i Moskva. Ef­ter lan­din­gen blev Rust an­holdt af den da­væ­ren­de sov­je­ti­ske hem­me­li­ge tje­ne­ste KGB. Han blev dømt til fi­re års ar­bejds­lejr, men blev benå­det året ef­ter. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.