Mars 2 og Mars 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GRUND­SPIL­LET:

MESTER­SKABS­SPIL­LET:

NEDRYKNINGSSPIL:

SÅ­DAN RYK­KER MAN NED:

OVER­ORD­NE­DE PRIN­CIP­PER:

12 hold. Grundspil og to for­skel­li­ge slags slut­spil om mester­skab og nedryk­ning. Play­off - kam­pe om nedryk­ning. I alt 32 el­ler 37 spil­ler­un­der – afh æn­gig af om klub­ber­ne væl­ger ’ Mars 2’, hvor al­le hold mø­des to gan­ge i slut­spil­le­ne, el­ler ’ Mars 3’, hvor al­le hold mø­des tre gan­ge i slut­spil­le­ne. Den­ne mo­del kan im­ple­men­te­res al­le­re­de fra den kom­men­de sæ­son.

Al­le mand­ska­ber mø­der hin­an­den to gan­ge hjem­me og ude. Det gi­ver 22 kam­pe i grund­spil­let. De seks bed­ste hold eft er grund­spil­let ry­ger vi­de­re til mester­skabs­spil­let. De seks ne­der­ste skal spil­le nedryk­ning­spil.

De seks bed­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge. Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. Num­mer et vin­der guld.

De seks bed­ste hold fra grund­spil­let ta­ger al­le de­res po­int med over, og så mø­des de igen en­ten to el­ler tre gan­ge. Det er ik­ke be­slut­tet end­nu. De tre bedst pla­ce­re­de eft er dis­se kam­pe over­le­ver i Su­per­liga­en.

Den dår­ligst pla­ce­re­de i nedryk­nings­spilet ryk­ker di­rek­te ned. De to mand­ska­ber, der en­der som hen­holds­vis num­mer fi re og fem i nedryk­nings­slut­spil­let skal ud i play­off om over­le­vel­se mod num­mer to og tre fra 1. di­vi­sion. Det sker over to kam­pe. Der kan alt­så væ­re bå­de en, to og tre nedryk­ke­re fra Su­per­liga­en i den­ne mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.