Mi­cha­el Damgaard, Team Tvis Holste­bro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Mik­kel­sen, Skjern Bo Spel­ler­berg, KIF Kol­ding Kbh. Magnus Lan­din, KIF Kol­ding Kbh.

Thomas Klit­gaard

Øh hvem, si­ger du? Nav­net Sø­ren Nør­gaard væk­ker næp­pe den helt sto­re genklang hos al­min­de­ligt hånd­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re. Men med ti­tel som top­sco­rer i grund­spil­let - 178 kas­ser på 252 skud - fortje­ner Nør­gaard det skul­der­klap, som en plads på Årets Hold er. Fak­tisk har ven­stre­fløj­en fra nedryk­ker­ne Lemvig- Thy­bor­øn den hø­je­ste scor­ings­pro­cent, 71, af al­le i top 20 på top­sco­rer­li­sten i grund­spil­let, og det vid­ner om den sto­re sta­bi­li­tet, han har spil­let med. Ik­ke så me­get at raf­le om her. Im­po­ne­ren­de 177 mål har Mi­cha­el Damgaard sendt ind med sit hår­de skud, og det er helt lo­gisk, at han nu fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i den ty­ske Bun­des­liga, hvor Mag­de­burg vandt kaplø­bet om Dam­gaards un­der­skrift. Ven­stre­ba­ck­en mis­se­de desvær­re slut­spil­let på grund af et bræk­ket hånd­led, men det æn­drer ik­ke på ind­tryk­ket af en for­ry­gen­de 2014/ 2015- sæ­son for Mi­cha­el Damgaard, som var med til VM i ja­nu­ar. I lig­hed med de øv­ri­ge Skjern- spil­le­re har René Ras­mus­sen spe­ci­elt set skarp ud ef­ter års­skif­tet. Trods sto­re pro­ble­mer med sin ven­stre skul­der har den sven­ske stjer­ne holdt højt ni­veau. Har haft en kæm­pe an­del i ve­stjy­der­nes optur ef­ter VM- pau­sen. Snup­per plad­sen for snu­den af Kasper Hvidt. Ru­ti­ne­re­de Tor­sten La­en har le­ve­ret end­nu en sæ­son på et im­po­ne­ren­de sta­bilt ni­veau. Sni­ger sig for­an Lukas Karls­son i kam­pen om re­ser­ve­tjan­sen. Al­drig set bed­re end i det­te for­år. Det er kun Dam­gaards ek­stra­or­di­næ­re sæ­son, som for­hin­drer Spel­ler­berg i at få ba­ck- plad­sen. Der går en kom­men­de lands­holds­spil­ler rundt her. Im­po­ne­ren­de før­ste sæ­son i KIF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.