HI­STO­RI­SKE SEVIL

Kro­hn- De­hlis kom­men­de klub blev den før­ste til at vin­de Eu­ro­pa Le­ague fi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EU­RO­PA LE­AGUE- FI­NA­LE Mål: 1- 0 N. Ka­li­nic ( 7.), 1- 1 G. Kry­chowi­ak ( 28.), 1- 2 C. Bac­ca ( 31.), 2- 2 R. Ro­tan ( 44.), 2- 3. C, Bac­ca ( 73.) Bac­ca det til 2- 1 til spa­ni­er­ne.

Ukrai­ner­ne kom igen til 2- 2 in­den pau­sen på et fris­parks­mål af Ruslan Ro­tan, men 20 mi­nut­ter før tid score­de Bac­ca sej­rs­må­let med sit an­det mål i kam­pen.

I kam­pens slut­fa­se fi k til­sku­er­ne sig en for­skræk­kel­se, da Dni­pros bra­si­li­an­ske spil- ler Mat­heus plud­se­lig faldt om midt på ba­nen, eft er han få øje­blik­ke in­den hav­de stødt ho­ve­d­et sam­men med Se­vil­las Benoit Tre­mouli­nas.

Over­væl­det må­l­helt

» Vi vil­le vin­de end­nu en ti­tel. Vi har al­tid holdt fast i, at hvis et hold kom­mer i fi na- len, er det, for­di det gør det rig­ti­ge. Dni­pro vi­ste, at det er et top­hold, men vi vi­ste, hvad der skal til, hvis man vil kryd­se mål­stre­gen, « sag­de Se­vil­la- spil­le­ren Aleix Vi­dal til UE­FAs hjem­mesi­de.

Den dob­bel­te målsco­rer Car­los Bac­ca var syn­ligt over­væl­det af glæ­de, da han eft er

TORS­DAG 28. MAJ 2015 beg­ge si­ne mål svøb­te sig i det co­lom­bi­an­ske fl ag.

» Jeg vil ger­ne de­di­ke­re sej­ren til Gud og til min fa­mi­lie i Co­lom­bia. Det er no­get helt unikt. Jeg vil ny­de det. Jeg er lyk­ke­lig over at hjæl­pe hol­det med to mål, « lød det fra den træf­sik­re co­lom­bi­a­ner.

Med sej­ren vandt Se­vil­la den an­den Eu­ro­pa Le­agu­e­fi na­le­sejr i træk og den fj er­de i hi­sto­ri­en for spa­ni­er­ne, der med den di­rek­te Cham­pions Le­ague- bil­let dog ik­ke får mu­lig­hed for at vin­de tre på stri­be. Det se­ne­ste hold til at for­sva­re tit­len i Eu­ro­pa Le­ague er i øv­rigt og­så Se­vil­la, der vandt i bå­de 2006 og 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.