Sto­ke snup­per Midtjyl­land­ke­e­per

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Midtjyl­lands 23- åri­ge dan­ske må­l­mand, Jakob Hau­gaard, er ble­vet solgt til en­gel­ske Sto­ke. Det skri­ver Pre­mi­er Le­ague- klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Her by­der Sto­kes di­rek­tør, To­ny Scho­les, vel­kom­men til dan­ske­ren, der fra 1. juli er i klub­ben på en tre­årig kon­trakt. » Vi er gla­de for at hen­te vo­res an­det ind­køb i sæ­so­nen med Jakob Hau­gaard. Han er en må­l­mand, som er ble­vet be­un­dret fra af­stand af vo­res første­hold­stræ­ne­re i et styk­ke tid, så vi er gla­de for en­de­lig at luk­ke hand­len, « si­ger han.

Jakob Hau­gaard har Superligaens rin­ge­ste red­nings­pro­cent blandt må­l­mænd med over 10 kam­pe, men klub­ben har iføl­ge To­ny Scott væ­ret nødt til at fin­de en ny mand i bu­ret.

» Med Thomas Sø­ren­sens af­gang til som­mer har det væ­ret en pri­o­ri­tet at få en ny må­l­mand til trup­pen, « si­ger han.

Jakob Hau­gaard for­ven­tes at ryk­ke til den en­gel­ske by 3. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.