2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ran­gers har stør­re hjem­me­ba­ne­for­del end stør­ste­delen af de øv­ri­ge di­vi­sions­hold i Skot­land, og den bør bli­ve af­gø­ren­de, når hol­det skal ud i to kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Mo­t­herwell, hvor den sam­le­de vin­der nap­per en bil­let til næ­ste sæ­sons skot­ske Pre­mi­er Le­ague. Eft er et for­år med pro­ble­mer på de in­ter­ne linjer, vir­ker Ran­gers til at væ­re oven­på nu med fi re sej­re i de se­ne­ste seks hjem­me­kam­pe. Mo­t­herwell har der­i­mod væ­ret skræk­ke­lig på frem­med græs med 13 ne­der­lag i de se­ne­ste 15 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, så her åb­ner 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.