1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ham­bur­ger SV skal for an­det år i træk ud i kva­li­fi ka­tions­kam­pe for at bli­ve op­pe i Bun­des­liga­en, og det lig­ner ik­ke no­gen må­l­rig af­fæ­re på Im­tech Are­na. HSV har sæ­so­nen igen­nem haft sto­re pro­ble­mer med at sco­re og har så­le­des blot la­vet 25 mål i 34 kam­pe. Mod­stan­de­ren Karls­ruhe er blandt de mest må­l­fat­ti­ge hold i 2. Bun­des­liga og vil gi­vet­vis kom­me til Ham­borg med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt – og der­for kun­ne det snildt bli­ve en kamp som i sid­ste sæ­son, hvor HSV i play­off mød­te Fürth og spil­le­de 0- 0 hjem­me i en me­get nervøs kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.