2,88

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ro­da le­ve­re­de ek­stremt usik­re tak­ter i for­års­sæ­so­nen, hvor man luk­ke­de næ­sten to mål ind pr. kamp i Eer­ste Di­vi­sies 19 kam­pe og led uac­cep­tab­le ne­der­lag som 0- 6 mod Spar­ta Rot­ter­dam og 2- 4 mod Telstar. Der­for bør man kig­ge i ret­ning af Bre­da i den­ne før­ste af to kva­li­fi ka­tions­kam­pe om en plads i næ­ste sæ­sons Æres­di­vi­sion. Gæ­ster­ne var gan­ske over­leg­ne i de to kam­pe mod VVV Ven­lo, der blev vun­det med sam­men­lagt 4- 0, og hol­det bør stå med bed­re kva­li­tet i trup­pen, end til­fæl­det er for Ro­da. Prøv ude­sej­ren til fi n be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.