Sy­nes du, at rød el­ler blå blok kla­re­de par­ti­le­der­run­der­ne bedst?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.20 LØS­NIN­GER FRA LA På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.05 SKIDT MED EGO- THOR­NING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.07 GODT GÅ­ET, ØSTER­GAARD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.15 HEL­LE VAR BEDST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 00.3

Blå blok

Ak­sel Bir­ger Jensen

Mette Hyl­de­gård

Kir­sten Hald Åbom

Da­ni­el Ro­senq­vist

Rød blok

12.239 stem­mer på bt. dk

UN­FAIR KAMP FOR LØK­KE Det var en un­fair kamp. Jeg bry­der mig ik­ke om, at Lars Løk­ke fi k me­get min­dre ta­le­tid end Thor­ning. Jeg vil­le al­drig stem­me på Løk­ke, men ret skal væ­re ret. Helt klart Anders Samuelsen, som var den ene­ste, der hav­de re­el­le fak­ta og løs­nin­ger at by­de på, men blev afb rudt igen og igen af skval­der­kvin­der­ne på ven­stre­fl øj­en. Pin­ligt. Jeg sy­nes, Løk­ke kla­re­de sig godt for en gangs skyld. Han var da ik­ke en bul­l­dog som Hel­le Thor­ning- Sch­midt, der var så glad for at hø­re sig selv – og så kom­men­ta­rer­ne: mig, mig, mig og mig.

Finn von Wil­li­am- Lar­sen

Jeg ha­der De Ra­di­ka­le, men må in­drøm­me, at Mor­ten Øster­gaard gjor­de det bedst. Thu­le­sen Da­hl og Uff e El­bæk var un­der­ligt ano­ny­me og de­bat­tens skuff el­ser. Kri­sten­de­mo­kra­ten Grenov gjor­de det over­ra­sken­de godt.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt 100 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.