Art for Løk­ke

BT - - NYHEDER -

Kil­de: LO

GRA­FIK

NU­VÆ­REN­DE SATS

Der var pres på Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen på val­gets før­ste døgn. Her på lø­be­tur i Søl­le­rød med Fa­ce­book- ven­ner. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.