’’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt til Ber­ling­s­ke

I Eu­ro­pa- Par­la­men­tet er det me­get let at gå ano­nymt til sa­ger­ne, så der­for er ri­si­ko­en for, at man som lob­byist, er­hvervsvirk­som­hed el­ler fag­be­væ­gel­se kan kø­be sig til ind­fly­del­se stør­re, og der­for er be­ho­vet for åben­hed og­så stør­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.