Ret­ter fejl

BT - - NYHEDER -

Da BT kon­tak­ter Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, er­ken­der han med det sam­me:

’ Tak for den ven­li­ge ori­en­te­ring. Det må na­tur­lig­vis skyl­des en fejl. Det un­der­sø­ger jeg og får i gi­vet fald ret­tet,’ skri­ver Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i en mail.

Som sagt, så gjort. Ef­ter­føl­gen­de har han væ­ret in­de at skri­ve den di­rek­tør­post, der knyt­ter sig til Dam­hus Tivoli, på sin er­klæ­ring om øko­no­mi­ske in­ter­es­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.