De vær­ste se­xuhy­rer

BT - - NYHEDER - Tun­nel­man­den. Fo­to: Claus Sei­del/ DR

Jesper Vestergaard Lar­sen

Tun­nel­man­den

En 41- årig fa­mi­lie­far med ind­van­drer­bag­grund fra Ma­rok­ko blev i 2013 idømt seks års fængsel og ud­vis­ning for 12 sex- over­fald og rø­ve­ri­er mod cyk­len­de kvin­der i øde cy­kel­tun­nel­ler mel­lem Ting­b­jerg og Hø­je Gladsaxe ved Ut­ter­s­lev Mo­se nord for Kø­ben­havn.

Hol­sted­man­den

I 1998 skød en 41- årig mand sig selv, sin ko­ne og si­ne to døtre i by­en Hol­sted ved Es­b­jerg. To da­ge for­in­den hav­de po­li­ti­et ta­get blod­prø­ver fra ham, der be­vi­ste, at han hav­de vold­ta­get og rø­vet tre kvin­der i al­de­ren 72- 86.

Jo­hn Knudsen

44- åri­ge Jo­hn Knudsen blev i 2010 idømt livsva­rigt fængsel for at ha­ve dræbt Kir­sten Bay Andersen og smidt li­get i Ha­der­s­lev Fjord. For­in­den hav­de han vold­ta­get hen­de og fil­met voldtæg­ten med en mo­bil­te­le­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.