Ulov­ligt ar­kiv er nu slet­tet

BT - - NYHEDER -

For­tro­li­ge pa­tien­top­lys­nin­ger fra mil­li­o­ner af dan­ske­re, ind­hen­tet uden de­res samtyk­ke i det så­kald­te DAMDar­kiv, er nu til­in­tet­gjort. Det op­ly­ser Re­gion Syd­dan­mark. Re­gio­nen vedt­og i novem­ber 2014, at op­lys­nin­ger­ne skul­le slet­tes, da de var ind­sam­let ulov­ligt. Men et krav fra Rigs­ar­ki­vet, som og­så kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) op­rin­de­ligt bak­ke­de op om, sat­te en stop­per for til­in­tet­gø­rel­sen. Be­grun­del­sen lød, at da­ta­ba­sen er ’ be­va­rings­vær­dig’ og en ’ unik kil­de’ til, at ef­ter­ti­den kan for­stå de syg­dom­me, der pla­ger i vo­res tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.