Ri­ge på din lat­ter

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

MILLIONÆRKOMIK

At døm­me ef­ter regn­ska­ber­ne for to af Dan­marks mest po­pu­læ­re ko­mi­ke­re, Frank Hvam og Mick Øgendahl går det rig­tig godt med at tje­ne pen­ge ind på at væ­re mor­som.

Cas­per Chri­sten­sens tro føl­ge­s­vend, Frank Hvam, der for ti­den er ved at fær­dig­gø­re spil­le­fil­men ’ Klovn 2’, er ale­ne god for over 9,2 mio. kr., der står som egen­ka­pi­tal i hans fir­ma Kvabs Aps. Sid­ste år vi­ser regn­ska­bet, at han tjen­te i alt 4,8 mio. til sam­me fir­ma.

Pen­ge, der ef­ter al sand­syn­lig­hed er hen­tet ind på stan­dup- showet ’ Upas­sen­de’, samt det ef­ter­føl­gen­de dv­dog BluRay- di­scs salg.

21 mio. kr. på kon­to­en

Den lil­le ko­mi­ker med det bre­de ta­lent, Mick Øgendahl, har sand­syn­lig­vis hen­tet den stør­ste del af sit mil­li­o­nover­skud i fir­ma­et Un­ter­hold­ning ind på de stan­dup- show og pri­va­te op­træ­de­ner, han la­ve­de i 2014.

Mod­sat det for­ri­ge år, hvor han sat­se­de på fil­men ’ Al­le for to’.

I 2014 for­ø­ge­de han sit fir­mas vær­di med næ­sten tre mil­li­o­ner kro­ner, helt præ­cist 2.939.251. Un­ter­hold­ning har nu en im­po­ne­ren­de egen­ka­pi­tal på me­re end 21 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.