RUSLAND

BT - - NYHEDER -

I går gik der ver­dens­po­li­tik i sa­gen om an­hol­del­ser­ne af syv med­lem­mer af det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund Fi­fa. Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Pu­tin for­døm­mer i skar­pe ven­din­ger ons­da­gens ar­re­sta­tio­ner, der fandt sted i den schweizi­ske by Zürich. Ar­re­sta­tio­ner­ne blev fo­re­ta­get af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti eft er an­kla­ger om kor­rup­tion. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.