USA II

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske del­stat Ne­bra­ska er ble­vet den før­ste re­pu­bli­kansk- do­mi­ne­re­de stat i me­re end 40 år til at af­skaff e døds­straff en. Det sker, eft er sta­tens lov­gi­ven­de for­sam­ling ons­dag ved en af­stem­ning til­si­de­sat­te gu­ver­nø­rens ve­to med et lov­for­slag om op­hæ­vel­se af døds­straf, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Med 30 stem­mer for at til­si­de­sæt­te gu­ver­nør Pe­te Ri­ck­etts’ ve­to og 19 imod, har Ne­bra­skas po­li­ti­ke­re ved­ta­get, at den hår­de­ste straf i del­sta­ten skal væ­re fængsel på liv­s­tid uden mu­lig­hed for prø­ve­løsla­del­se.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.