Væ­re sød’

BT - - KULTUR -

3. Ky­go

Sto­le the show Når Ben­ny Andersen ta­ler, bør man lyt­te. Især da når han som her - gan­ske util­sig­tet - op­la­der sin røst i en valg­kamp, der dår­ligt er be­gyndt. ’ Så­dan kan is­lam og­så væ­re’ er en usæd­van­lig An­der­sen­bog. En blan­ding af en sam­ta­le- bog og en hånd­bog, pry­det med en­kel­te dig­te. Det er en lil­le bog.

Det skul­le op­rin­de­lig ha­ve væ­ret en kro­nik, ba­se­ret på na­tio­nal­dig­te­rens har­me over for­sim­plin­ger, ge­ne­ra­li­se­rin­ger og mang­len­de nu­an­cer i den så­kald­te ind­van­drer­de­bat. Ba­se­ret, og­så, på An­der­sens er­fa­rin­ger med en mul­ti­re­li­gi­øs fa­mi­lie og ven­ne­kreds med rød­der i æg­te­ska­bet med nu af­dø­de Rosa­li­na, der var født på Bar­ba­dos. Den vin­kel har gi­vet in­spira­tion til en me­get smuk anek­do­te i for­or­det.

Stép­ha­nie Sur­ru­gue på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek - som lag­de ram­mer til hen­des før­ste bog, ’ Det sto­re bogty­ve­ri’.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.