Ha­ve- Anja

BT - - TV- GUIDE -

Anja er vild med blom­ster og far­ver - og det er Bjar­ne Als fra Be­ring Blom­ster og­så. Bjar­ne har ta­get en lidt sær­lig og tung ga­ve med til Anja, og så bin­der han selv­føl­ge­lig den smuk­ke­ste buket af ha­vens blom­ster. I driv­hus­ha­ven skal den sid­ste bue plan­tes med nog­le af Anjas ynd­lings- kla­tre­plan­ter, som bå­de er hård­fø­re, al­si­di­ge og skyg­getå­len­de. Se med, når Anja kom­mer med tip om, hvor­dan man nip­per af si­ne kryd­derur­ter, uden at de bli­ver fuld­stæn­dig pel­se­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.