På rø­ven med Dit­te og Louise

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: Ma­nu­el Claro

Li­vet går ik­ke helt som plan­lagt for de to fal­le­re­de sku­e­spil­le­rin­der Dit­te og Louise. Men sjovt er det. Dit­te Han­sen og Louise Mi­e­ritz har selv skre­vet ma­nuskrip­tet til den nye DR1- se­rie. De spil­ler og­så ho­ved­rol­ler­ne. Og der er ga­ran­ti mod en­hver form for for­fæn­ge­lig­hed og selv­høj­ti­de­lig­hed.

Dit­te og Louise er beg­ge sku­e­spil­le­re, som li­der un­der al­drig rig­tig at væ­re brudt igen­nem. Ti­den er gå­et, og de er ik­ke nå­et der­hen, hvor de tro­e­de, de vil­le væ­re på nu­væ­ren­de tids­punkt i de­res liv. Louise er for kræ­sen og be­svær­lig, og Dit­te har på al­le må­der solgt ud. DR1 FRE­DAG 21.55 ’ DIT­TE & LOUISE’

Dit­te & Louise - spil­let af Louise Mi­e­ritz og Dit­te Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.