Dan­ske­re i su­per- sejlads

BT - - TV- GUIDE -

Vol­vo Oce­an Ra­ce er en le­gen­da­risk kap­sejlads, der nu skal sej­les for 12. gang. Og der er dan­ske­re om bord. I år er der så­le­des for før­ste gang en hel dansk spon­se­ret båd med, nem­lig ’ Team Vest­as Wind’ med de to dan­ske sej­le­re Pe­ter Wi­broe og Ni­co­lai Sehested. Des­u­den er den dan­ske sej­ler Jens Dol­mer med om bord på den hol­land­ske båd Team Bru­nel. Sej­ler­ne star­te­de i Ali­can­te i Spa­ni­en i ok­to­ber og kom­mer i mål i Gøte­borg i slut­nin­gen af ju­ni i år. Til den tid vil de syv del­ta­gen­de bå­de ha­ve til­ba­gelagt næ­sten 40.000 sø­mil ( over 70.000 ki­lo­me­ter). TV2 SPORT TIRS­DAG 08.00 ’ VOL­VO OCE­AN RA­CE’

Her ses Team Bru­nel med dan­ske Jens Dol­mer om­bord.

Fo­to: Ste­fan Cop­pers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.