Håb om bed­ring

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

I be­gyn­del­sen af 2015 fi k ot­te­åri­ge Magnus kon­sta­te­ret en uhel­bre­de­lig tu­mor i hjer­nen. Læ­ger­ne gav ham nul pro­cents chan­ce for at over­le­ve. Magnus' for­æl­dre hå­ber på en al­ter­na­tiv be­hand­ling i ud­lan­det, og via Fa­ce­book be­der fa­mi­li­en dan­sker­ne om hjælp. På ba­re én uge fi k de ind­sam­let over halvan­den mil­li­on kro­ner. Kam­pen for Magnus DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.