Me­dal­je­du­el

BT - - TV -

I Superligaens 32. og næst­sid­ste spil­ler­un­de ta­ger num­mer 4 Ran­ders imod num­mer 3 Brønd­by. Vær­ter­ne skal vin­de for at hol­de liv i drøm­men om bron­ze­me­dal­jer­ne, mens gæ­ster­ne med et po­int sik­rer sig bron­zen. Kronjy­der­ne er stær­ke hjem­me, men har ik­ke væ­ret helt sta­bi­le i for­å­ret, mens sjæl­læn­der­ne er ube­sej­ret i seks kam­pe i træk. Fod­bold TV3+: 14.00

Mi Mil­li­ar­dæ­ren Ro­bert Mill ler er en k ky­nisk mand, der har ma­ni­p­u­le­ret med regn­ska­ber­ne og ført bå­de me­d­ar­bej­de­re og fa­mi­li­en bag ly­set. En nat kø­rer han galt i sin bil med el­ske­rin­den ved sin si­de, og hun dør af si­ne kvæ­stel­ser. Ro­bert for­sø­ger at hol­de ulyk­ken skjult, men spørgs­må­let er, hvad der ind­hen­ter ham først – po­li­ti­et el­ler hans samvit­tig­hed. Løg­nen TV 2: 21.05

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.