Vi­de­re i li­vet

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Da Be­ti­na Flens­burg Sø­ren­sen mi­ste­de sin mand, og døtre­ne Fre­de­rik­ke og Ida de­res far, for godt tre år si­den, be­slut­te­de de at bli­ve bo­en­de. Der var alt for me­get, der al­le­re­de var vendt op og ned, så den lil­le fa­mi­lie kun­ne ik­ke over­skue en fl yt­ning oveni. Nu er Be­ti­na og pi­ger­ne klar til at kom­me vi­de­re, men kan ik­ke få hu­set solgt. I hus til hal­sen DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.