Ale­ne på ski­bet

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Idyl­len i det lil­le fi sker­le­je Thorup­strand bli­ver plud­se­lig brudt, da en af by­ens un­ge fi ske­re, Jon­ny, en tidlig mor­gen må hen­tes ind fra ha­vet af red­nings­bå­den. Han bli­ver kørt af sted i am­bu­lan­cen med vold­som­me ma­ve­s­mer­ter. Spørgs­må­le­ne er man­ge, ik­ke mindst hos sto­re­bror Jan, der er eft er­ladt ale­ne til­ba­ge på kut­te­ren. Gut­ter­ne på kut­ter­ne TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.