Be­bo­e­re sty rer

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

I for­bin­del­se med fol­ke­tings­val­get har DR1 fulgt be­bo­er­ne i en hel al­min­de­lig ga­de i Ikast fra mor­gen til aft en i 14 da­ge. Be­bo­er­ne i Ga­den har he­le sta­tens bud­get på 11.00 mia. kr. år­ligt til rå­dig­hed. De kan om­pri­o­ri­te­re eft er de­res eg­ne øn­sker, blot skal der væ­re fl er­tal for be­slut­nin­ger­ne, og pri­o­ri­te­rin­ger­ne skal lig­ge in­den­for sta­tens bud­get. Ga­den hvor po­li­ti­ker... DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.