En kæm­pe hyt­te

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Nord­jyl­land får be­søg af dom­mer­trio­en. Midt på en mark i Lemvig ven­ter dem en gi­gan­tisk bjæl­ke­hyt­te på 550 m2, som er byg­get uden et ene­ste søm. I Løn­strup skal de se et ar­ki­tekt­teg­net som­mer­hus med fri ud­sigt til hav og grøn na­tur. I det vil­de klit­land­skab i Tor­n­by ven­ter der et lil­le char­me­ren­de træhus. Dan­marks skøn­ne­ste som­mer­hus DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.