’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Plat­i­ni, UE­FAs præ­si­dent

Jeg har al­tid sagt, at Sepp Blat­ter er som en on­kel for mig, men nok er nok

Det nye er, at selv Sepp Blat­ters mest loy­a­le støt­ter ik­ke læn­ge­re kan el­ler tør støt­te en af de mest magt­ful­de per­so­ner i den mo­der­ne sport­s­ver­den. Som da­gen i går skred frem, smul­dre­de op­bak­nin­gen til den el­lers så ind­fl ydel­ses­ri­ge schweizer, der i åre­vis har for­må­et at drib­le sig fri af kri­tik og be­skyld­nin­ger om kor­rup­tion.

Den svig­ten­de støt­te kun­ne lig­ne et ud­slag af samvit­tig­heds­kva­ler og moral­ske tøm­mer­mænd. Men som al­tid skal man hu­ske at reg­ne pen­ge ind som en tungt­ve­jen­de fak­tor. Stor­sponso­rer som Visa, Adi­das og Co­ca- Co­la ud­tryk­te ons­dag aft en ’ skuff el­se og be­kym­ring’ over FI­FA og op­for­dre­de til re­for­mer. Den slags re­for­mer, der og­så har et navn og et an­sigt. Kort sagt Sepp Blat­ter.

Ud­sig­ten til at mang­le op­bak­ning fra sponso­rer, der hvert år me­nes at læg­ge et be­løb på den sjove si­de af 100 mio. kr., har væ­ret slem nok i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.