’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg tror, den ene­ste, der ik­ke bli­ver glad for at se bil­le­det, er Oleg Tin­kov

Tim De Wa­e­le, tidl. hold­fo­to­graf

for Tin­koff - Saxo

» Jeg tog bil­le­det eft er po­di­e­ce­re­mo­ni­en, hvor Al­ber­to Con­ta­dor fi k over­rakt den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je. Først sag­de Con­ta­dor ’ hej’ til sin ko­ne og sin bror, og så fi k han øje på Bjar­ne, der stod 20 me­ter væk og snak­ke­de med nog­le an­dre fra Tin­koff - Saxo, « si­ger Tim De Wa­e­le.

Al­ber­to Con­ta­dor kig­ge­de på Bjar­ne Ri­is og tra­ske­de be­stemt over mod dan­ske­ren, der om­fav­ne­de spa­ni­e­ren in­der­ligt. I cir­ka fem se­kun­der stod de så­dan og strå­le­de. Så gik Con­ta­dor vi­de­re.

De to har eft er si­gen­de et fan­ta­stisk for­hold til hin­an­den. Selv­om Tim De Wa­e­le slet ik­ke er over­ra­sket over at se de to re­a­ge­re så­dan ved sy­net af hin­an­den, var øje­blik­ket al­li­ge­vel spe­ci­elt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.