’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Al­lan Gaar­de

De se­ne­ste år har vi på grund af Eu­ro­pa Cup- del­ta­gel­se ik­ke haft mu­lig­hed for at ta­ge på en ryste sam­men- tur som den­ne. Det er der nu

Han øn­sker end­nu ik­ke at eva­lu­e­re AaBs snart af­slut­te­de sæ­son.

» Jeg ven­ter med at ud­ta­le mig om præ­sta­tio­nen i Su­per­liga­en lidt end­nu. Hvad an­går del­ta­gel­se i Eu­ro­pa Cup’en er vi me­get til­fred­se. Det har væ­ret me­re end godt. Ja, nær­mest fan­ta­stisk. Un­der­vejs i sæ­so­nen har vi slå­et dyg­ti­ge hold som Dy­na­mo Kiev, Steaua Buka­rest og Rio Ave, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.