’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som jeg selv for­står det, vil de ik­ke bru­ge mig. De har ik­ke brugt mig i et år, så jeg kan ik­ke se, hvor­for det skul­le æn­dres

Jesper Ju­els­gård

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.